Main Page Content

​Dịch vụ xe con thoi miễn phí có từ thứ Hai đến thứ Sáu, và đưa đón khách giữa Toronto Western và Toronto General Hospital. Princess Margaret Hospital nằm đối diện trực tiếp với Toronto General Hospital; bệnh nhân tại Toronto Rehab địa điểm University cũng có thể sử dụng dịch vụ xe con thoi của TGH. Không có dịch vụ xe con thoi vào các ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ pháp định.​​​​​

​​​​

Lịch trình xe con thoi

Rời TWH (cổng vào đường Leonard)

  • 6 giờ sáng – 8 giờ tối: Rời bến mỗi 15 phút; chuyến xe cuối là 8 giờ tối

Rời TGH (cổng vào đại lộ University)

  • 6:15 sáng - 8:15 tối: Rời bến mỗi 15 phút, chuyến xe cuối là 8:15 tối

Ghi chú: Dịch vụ xe con thoi không thể phục vụ những người đi xe lăn. Hiện chưa có dịch vụ xe con thoi giữa các địa điểm của Toronto Rehab

Trở về trang trước​​​​